Dang Van Ngu Hospital
Specialized Parasitic Clinic
Hotline
0396 399 522

Registration

CHÚ Ý

1- ĐĂNG KÝ KHÁM chỉ có giá trị sau khi nhận được TIN NHẮN XÁC NHẬN của PK Bình Minh.

2- THỜI GIAN KHÁM có thể muộn hơn THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ( không quá 20 phút).

3- Bệnh nhân cần đến Đúng giờ, nếu muộn quá 20 phút Đăng ký khám sẽ không còn giá trị. - en

Choose a time
Hotline FACEBOOK MESSENGER BACKTOP